راهنمای سیستم گلستان دانشجویان پیام نور

سهندوسبلان

مربوط به کاردانی وکارشناسی

 تذکر : شهریه های ثابت و متغیر سالانه با تصویب هیأت امناء افزایش می یابند .

شهریه ثابت دانشجو در ترم تابستانی یا آخرین نیمسال تحصیلی که یک درس کمتر از 6 واحد دارد ، پنجاه درصد شهریه ثابت مربوط می باشد ، و الباقی موارد به قوت خود باقی می ماند .

۱-    شهریه متغیر درس خودخوان * پنجاه درصد شهریه های متغیر مربوط می باشد .

     **درس خودخوان به درسی اطلاق می شود که برای آن درس به دلیل حدنصاب نرسیدن تعداد ثبت نام کنندگان  و دروس ترم تابستانی و یا سایر دلایل ، توسط مرکز یا واحد تشکیل داده نمی شود .

2-  شهریه دانشجویان دوره های کاردانی و کارشناسی که در سال 1385 از طریق المپیادهای علمی ، ورزشی ، نخبگان ممتاز و ...وارد دانشگاه می شوند ، همانند شهریه دانشجویان پذیرفته شده از طریق کنکور سراسری می باشد .

3-  میزان شهریه ثابت و متغیر دانشجویان دوره های کاردانی و کارشناسی که برای کسب حداقل میانگین لازم نسبت به ثبت نام و اخذ واحد مازاد بر سقف واحدهای مصوب دوره مربوط ، به اضافه در دوره های کاردانی 10 و در دوره کارشناسی 20 واحد تکراری ، اقدام می کنند ، بدون توجه به سال پذیرش ، برابر شهریه های ردیف 5 خواهد بود .

4-  شهریه دانشجویانی که پس از اتمام سنوات مجاز تحصیلی ، حسب مجوز صادره از مرجع ذیربط به تحصیل ادامه می دهند ، از اولین نیمسال تحصیلی مازاد برسنوات بر اساس ردیف 5 محاسبه و دریافت می شود .

5-  دانشجوی دانشگاه پیام نور مهمان در سایر دانشگاه ها ، شهریه ثابت را به دانشگاه پیام نور و شهریه متغیر را به دانشگاه محل مهمان پرداخت می کند .

6-  شهریه کلیه دانشجویان انتقالی از جمله دانشجویان روزانه و شبانه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی دولتی و همچنین دانشجویان معادل و دانشپذیران آزاد انتقالی یا مهمان به دانشگاه پیام نور ، بدون توجه به سال پذیرش ، برابر شهریه دانشجویان ردیف 5 جدول می باشد .

تبصره 1- شهریه دانشجویان رسمی روزانه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی دولتی که از طریق آزمون سراسری پذیرفته شده اند و به دانشگاه متبوع خود شهریه پرداخت نمی کرده اند ، بدون توجه به سال پذیرش ، در صورت مهمان شدن در دانشگاه پیام نور یا انتقال به آن ، برابر شهریه ردیف 5 جدول می باشد .

تبصره 2 – دانشجویان دانشگاه پیام نور که در یک مرکز یا واحد به مرکز یا واحد دیگر مهمان می شوند و یا انتقال می یابند. در مرکز یا واحد مقصد ،شهریه مربوط به ردیف سال پذیرش را پرداخت می کنند .

تبصره 3 – شهریه دانشجویانی که کارمند دانشگاه پیام نور می باشند از تخفیف 50% شهریه در هر نیمسال  تحصیلی برخوردار می باشند .

 

جدول شهریه های دوره های کاردانی و کارشناسی دانشجویان پذیرفته شده از کنکور سراسری در سال تحصیلی 85-86 دانشگاه پیام نور
شهريه دانشجويان مهمان    
 

مهمان از پیام نور به پیام نور : تمام شهریه را در مرکز مقصد واریز می کنند

پیام نور به سایر دانشگاهها : شهریه ثابت به دانشگاه پیام نور و شهریه متغییر را به دانشگاه مقصد

سایر دانشگاهها به پیام نور : شهریه ثابت و متغییر  را به دانشگاه پیام نور واریز می کنند.

 

   

دروس عملی به ازای هر واحد -ریال

دروس نظری و عملی به ازای هر واحد -ریال

شهریه دروس نظری به ازای هر واحد -ریال

شهریه ثابت

انواع شهریه ها

پایان نامه

عملی پر هزینه

عملی کم هزینه

دروس اصلی و پایه

دروس پایه-نظری

دروس عمومی

435/000

174/000

130/000

92/000

57/000

53/000

43/500

435/000

علوم انسانی

435/000

260/000

173/000

118/000

61/000

57/000

43/500

435/000

علوم پایه

435/000

260/000

174/000

122/000

65/000

58/000

43/500

435/000

فنی -مهندسی-کشاورزی-

                                                                                             صفحه نخست

+ نوشته شده در  چهارشنبه سوم تیر ۱۳۸۸ساعت 17:48  توسط اصغرزارعی   | 

دریافت کد موسیقی مذهبی

تاشهدا باشهداتاشهدا باشهدا