راهنمای سیستم گلستان دانشجویان پیام نور
 
سهندوسبلان

محل درج آگهی و تبلیغات
 
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه دوازدهم آبان 1389 توسط اصغرزارعی

 

http://reg.pnu.ac.ir/  سامانه گلستان

اخبار پیام نور            اطلاعيه های سازمان مرکزی

راهنمای ورود به سیستم

راهنمای پذیرش انترنتی


راهنمای انتخاب واحد

راهنمای مشاهده نتایج آزمون دانشجو (قبل ازقطعی شدن) ومشکلات آن

سایت دانشگاههای پیام نور وسایر دانشگاهها   

راه حل مشکلات انتخاب واحد ظریفیت درسی رفع محدودیتها

نمونه سئوال دانشگاه پیام نور

 سیلابس کلیه رشته ها ی(پیام نور)

 وبلاگ دانشجویان(کلیه کتب درسی کارشناسی)دانلود پاور پوینت حسابداری 

 لطفا با مراجعه به سایت بیمه نوین اندیش پویا به آدرس الکترونیکی در اسرع وقت نسبت به دریافت کارت بیمه حوادث خود با وارد نمودن کد ملی و شماره دانشجویی www.novinandish.com اقدام نمایید.


نوشته شده در تاريخ پنجشنبه هفدهم اردیبهشت 1388 توسط اصغرزارعی

وبلاگ دانشجوی جوان نا کام مرحوم  توحید علیزاده   بادانشجویان مدیریت

وحید ایمانزاده وحمید جهانی بادانشجویان حسابداری


نوشته شده در تاريخ پنجشنبه سوم شهریور 1390 توسط اصغرزارعی

© آزمون اختصاصي: آزموني كه به منظور تعيين سطح علمي داوطلبان ورود به دانشگاه پيام نور برگزار مي‌شود. اين آزمون جنبه رقابتي ندارد و تنها ميزان معلومات داوطلبان ورود به دانشگاه را در زمينه مورد تقاضا ارزيابي مي‌كند.

© آزمون پايان‌ترم: آزموني كه در پايان هر نيمسال تحصيلي يا ترم تابستان براي هر عنوان درس، توسط دانشگاه برگزار مي‌شود.

© آزمون جامع: آزموني كه توسط دانشگاه در مقطع دكتراي تخصصي پس از موفقيت در آزمون كليه درس‌ها در حداقل چهار زمينه درسي مرتبط با رشته تحصيلي دانشجو برگزار مي ‌شود.

© آزمون زبان خارجي: آزمون زبان خارجي كه توسط سازمان سنجش آموزش كشور يا مؤسسه‌هاي بين‌المللي مورد تاييد دانشگاه برگزار مي‌شود.

© آزمون سراسري: آزموني كه به منظور گزينش علمي داوطلبان ورود به دانشگاهها و مؤسسه‌هاي آموزش عالي براي ورود به مقاطع تحصيلي كارداني، كارشناسي يا كارشناسي ارشد توسط سازمان سنجش آموزش كشور برگزار مي‌شود.

©  آزمون ميان‌ترم: آزموني كه در اواسط هر نيمسال تحصيلي يا ترم تابستان براي هر عنوان درس برگزار مي‌شود.

© اداره آموزش: يك بخش اداري در يك مركز يا در يك واحد كه به انجام امور آموزشي مربوط به دانشجويان از قبيل ثبت‌نام، انتخاب واحد درسي، انجام آزمون‌ها، جمع‌آوري نمرات و اعلام نتايج مي‌پردازد.

© استاد: عضو، عضو مدعو و مدرس مدعو كه مسئوليت تدريس و اداره رفع اشكال گروهي يا جلسه رفع اشكال فردي را در يك درس، به صورت نظري، عملي، كارآموزشي يا ساير موارد بر عهده دارد.

© استاد راهنما: عضو، عضو مدعوي كه مسئوليت هدايت و راهنمايي دانشجو در مقطع تحصيلي كارشناسي، كارشناسي ارشد يا دكتراي تخصصي را در زمان انجام پروژه ، پايان‌نامه و يا رساله ، طبق مقررات و ضوابط مربوط بر عهده دارد.

© استاد مشاور: عضو يا عضو مدعوي كه در كنار استاد راهنما مسئوليت مشاورة دانشجوي دوره كارشناسي ارشد يا دكتراي تخصصي را در زمان انجام پايان‌نامه يا رساله، طبق مقررات و ضوابط بر عهده دارد. در صورت لزوم مي‌توان از متخصص داراي مدرك دكتراي تخصصي نيز به عنوان استاد مشاور استفاده كرد.

© پايان‌نامه: حاصل فعاليت پژوهشي دانشجوي دوره كارشناسي ارشد در موضوع مربوط به رشته تحصيلي خود، زير نظر استاد راهنما، كه در قالب پروژه تدوين و ارائه مي‌شود.

© ترم تابستان: يك دوره كوتاه مدت ( معمولاً مشتمل بر 8 هفته آموزش و يك هفته آزمون) كه بعد از دو نيمسال تحصيلي هر سال تحصيلي در فصل تابستان برگزار مي‌شود.

© دانشپذير: فرد داوطلبي كه شرايط ورود به دوره‌هاي فراگير را  دارد و در موعد مقرر نسبت به ثبت‌نام اقادام مي‌كند. دانشپذير، دانشجو نيست و از مزاياي دانشجوييبهره‌مند نمي‌شود.

© دانشپذير آزاد: فرد داوطلبي كه در دوره‌هاي آزاد دانشگاه به منظور گذراندن تعدادي واحد درسي در يك رشته تحصيلي ثبت‌نام و در پايان هر نيمسال تحصيلي كارنامه تحصيلي دريافت مي‌كند ولي در پايان دوره مدرك يا گواهينامه تحصيلي به وي اعطا نمي‌شود.

© دانشجو: فرد داوطلبي كه در مقاطع تحصيلي كارداني، كارشناسي ناپيوسته، كارشناسي و كارشناسي ارشد از طريق آزمون‌هاي سراسري ، دوره‌هاي فراگير يا آزمون اختصاصي همراه با دوره‌هاي فراگير و در مقطع تحصيلي دكتراي تخصصي از طريق آزمون‌هاي تخصصي همراه با دوره‌هاي فراگير پذيرفته مي‌شود و در پايان هر نيمسال تحصيلي كارنامه تحصيلي و در صورت واجد شرايط بودن در پايان دوره بر حسب مورد مدرك تحصيلي، گواهينامه و يا كارنامه پايان تحصيلات مي‌گيرد.

© دانشجوي معادل: فرد داوطلبي كه در گذشته از طريق آزمون سراسري اختصاصي در دوره‌هاي معادل پذيرفته شده و در پايان كارنامه تحصيلي و در صورت واجد شرايط بودن برحسب مورد كارنامه پايان‌تحصيلات يا گواهينامه معادل براي او صادر مي‌شود.

©  دانشكده: بخشي از دانشگاه كه در مجموعه خاصي از علوم فعاليت مي‌كند.

© دانشگاه : دانشگاه پيام نور شامل سازمان مركزي، مناطق، مراكز و واحدهاي آموزشي تحت پوشش آنهاست كه از نظر وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري يك دانشگاه محسوب مي‌شود.

© دانشنامه: مدرك تحصيلي رسمي كه در پايان دوره‌هاي كارشناسي ناپيوسته، كارشناسي ، كارشناسي ارشد يا دكتراي تخصصي به دانش‌آموختگان دوره‌هاي رسمي دانشگاه اعطا مي‌شود.

©  داوطلب : فرد علاقه‌مندي كه واجد شرايط ورود به دانشگاه است.

©  درجه : حسب مورد عبارت از مدرك يا گواهينامه تحصيلي است.

© دوره: يك مجموعه درس كه گذراندن آنها به صدور مدرك تحصيلي در يك رشته خاص منجر مي‌شود. به دوره مقطع تحصيلي نيز گفته مي‌شود.

© دوره آزاد: دوره‌اي كه حداكثر در 30 واحد درسي دانشپذير ازاد مي‌پذيرد و دانشپذير در پايان هر نيمسال تحصيلي كارنامه مي‌گيرد ولي گواهينامه يا مدرك تحصيلي براي وي صادر نمي‌شود.

©  دوره رسمي: دوره‌اي كه داوطلبان آن از طريق آزمون سراسري يا دوره‌هاي فراگير در دانشگاه پذيرفته مي‌شوند.

© دوره معادل: دوره‌اي كه داوطلبان آن از طريق آزمون سراسري اختصاصي  پذيرفته شده‌اند و در پايان تحصيل براي پذيرفته‌شدگان در صورت احراز شرايط لازم گواهينامه معادل كارشناسي يا كارداني صادر مي‌شود.

© دوره فراگير كارشناسي: دوره‌اي كه داوطلبان آن داراي مدرك ديپلم متوسطه  نظام قديم يا مدرك پيش‌دانشگاهي نظام جديد و يا بالاتر هستند و براي مقاطع تحصيلي كارداني، كارشناسي ناپيوسته يا كارشناسي رسمي بدون شركت در آزمون سراسري و در صورت لزوم پس از قبولي در آزمون اختصاصي با رعايت ساير ضوابط به عنوان دانشپذير در آن پذيرفته مي‌شوند.

© دوره فراگير كارشناسي ارشد: دوره‌اي كه داوطلبان آن داراي مدرك كارشناسي، با ميانگين حداقل 12 يا بالاتر هستند و براي مقطع كارشناسي ارشد، بدون شركت در آزمون سراسري، و در صورت لزوم پس از قبولي در آزمون اختصاصي با رعايت ساير ضوابط به عنوان دانشپذير در آن پذيرفته مي‌شوند.

© رساله : حاصل فعاليت پژوهشي دانشجوي دورة دكتراي تخصصي در موضوع مربوط به رشته تحصيلي خودزير نظر استاد راهنما و با كمك استادان مشاور و با تاييد سازمان مركزي كه در قالب رساله تدوين و دفاع مي‌شود.

© رشته تحصيلي : يكي از شاخه‌هاي فرعي علوم، فنون، ادبيات و هنر كه از لحاظ موضوع كاملاً مشخص و از ديگر شاخه‌ها متمايز است و حداقل به يك كارايي مشخص مي‌انجامد. درس‌هاي مشترك در دو رشته تحصيلي متفاوت نبايد از 30 درصد كل واحدها در هر يك از دو رشته تحصيلي تجاوز كند.

© سازمان مركزي : مجموعه حوزه رياست، معاونت‌ها، دانشكده‌ها، گروه‌هاي آموزشي و مديريت‌هاي ستادي در دانشگاه پيام نور است كه وظيفه سياستگذاري، برنامه‌ريزي، نظارت و ارزيابي و تهيه مواد آموزشي و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مختلف و انجام وظايف مرتبط با امور آموزشي، اداري، پژوهشي، عمراني ، مالي و ساير وظايف ستادي را بر عهده دارد.

©  سال تحصيلي : مدتي كه شامل دو نيمسال تحصيلي پاييز و بهار و ترم تابستان است.

© طول دوره: حداكثر مدت مجاز تحصيل كه در آن دانشجو، پس از ورود به دانشگاه، در يك رشته خاص تحصيل مي‌كند و در آن رشته فارغ‌التحصيل مي‌شود.

©  عضو : به اعضاي هيات علمي رسمي – قطعي، آزمايشي يا پيماني شاغل در دانشگاه پيام نور گفته‌مي‌شود.

© عضو مدعو : به اعضاي عيات علمي ساير دانشگاه‌ها و مراكز علمي و پژوهشي كه عضويت علمي آنان به تاييد يكي از هيات‌هاي مميزه در وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا بهداشت، درمان و آموزش پزشكي رسيده‌باشد و در دانشگاه پيام نور تدريس مي‌كنند گفته‌مي‌شود.

© عضو وابسته: به عضو مدعو ، عضو بازنشسته و عضو مدعو بازنشسته‌اي گفته‌مي‌شود كه به صورت پاره‌وقت با دانشگاه همكاري مستمر دارد و در جلسات گروه‌هاي آموزشي نيز شركت مي‌كند.

© كارنامه: ريزنمرات درس‌هاي گذرانده‌شده كه بر حسب مورد به دانشپذير آزاد، دانشجوي دوره معادل يا دانشجوي دوره رسمي در پايان نيمسال تحصيلي يا در پايان دوره داده‌مي شود.

© گرايش : هريك از زيرشاخه‌هاي يك رشته تحصيلي كه به يك تخصص مربوط مي‌شود گرايش ناميده‌مي‌شود. اختلاف درس‌ها در دو گرايش از يك رشته تحصيلي نبايد از 7 درصد كل واحدهاي رشته‌تحصيلي مربوط كمتر  و از 30 درصد كل واحدهاي آن رشته تحصيلي بيشتر باشد.

©  گروه‌ آموزشي: بخشي از دانشكده كه در يك رشته خاص يا چند رشته متجانس فعاليت مي‌كند.

© گواهينامه: نوعي ارزشيابي تحصيلي است كه مدرك تحصيلي تلقي نمي‌شود و مطالب به موازات عرض گواهينامه نوشته‌مي‌شود و در پايان دوره تحصيلات به عنوان يك ارزشيابي غير رسمي به دانشجو اعطا مي‌شود.

© مدرس مدعو: دارندگان مدرك تحصيلي دكتراي تخصصي يا كارشناسي رشد يا دكتراي عمومي( حرفه‌اي ) كه عضو يا عضو مدعو نيستند ولي برحسب ارزش مدرك تحصيلي مورد تاييد در دانشگاه پيام نور تنها در مقاطع تحصيلي كارداني يا كارشناسي تدريس مي‌كنند.

© مدرك تحصيلي : ارزشنامه رسمي تحصيلي است كه مطالب در امتداد طول آن نوشته مي‌شود و در پايان دوره‌هاي رسمي تحصيلي به دانشجو اعطا مي‌شود.

© مركز : بخشي از دانشگاه است كه برنامه‌هاي آموزشي در دوره‌هاي مختلف رازير نظر منطقه اجرا مي‌كند. هر مركز مي‌تواند يك يا چند واحد را تحت پوشش داشته‌باشد.

© مركز برون‌مرزي: بخشي از دانشگاه كه برنامه‌هاي آموزشي در دوره‌هاي مختلف را زيرنظر سازمان مركزي اجرا مي‌كند و از ميان ايرانيان مقيم خارج و خارجيان علاقمند، دانشجو مي‌پذيرد.

©  منطقه : بخشي از دانشگاه كه چند مركز را در يك يا چند استان تحت پوشش دارد. منطقه وظيفه ستادي دارد.

© مقطع تحصيلي: هريك از بخشهاي تحصيلات عالي كه دانشجو آن را طي يك دوره تحصيلي مي گذراند. مقطع‌هاي تحصيلي شامل كارداني، كارشناسي ناپيوسته، كارشناسي، كارشناسي ارشد، كارشناسي ارشد ناپيوسته، كارشناسي ارشد( مشتمل بر دكتراي حرفه‌اي ) و دكتراي تخصصي است. به مقطع تحصيلي دوره نيز گفته مي‌شود.

© نيمسال بهار: دوره‌اي از تحصيل دانشجو( معمولاً مشتمل بر شانزده هفته آموزش و دو هفته آزمون) كه از بهمن‌ماه آغاز مي‌شود و تا تيرماه ادامه دارد.

© نيمسال پاييز: دوره‌اي از تحصيل دانشجو( معمولاً مشتمل بر شانزده هفته آموزش و دو هفته آزمون) كه از مهرماه آغاز مي‌شود و تا بهمن ماه ادامه دارد.

©  واحد : بخشي از دانشگاه كه برنامه‌هاي آموزشي در دوره‌هاي مختلف را زير نظر يك مركز انجام مي‌دهد.

 موفق باشید                                                     


نوشته شده در تاريخ یکشنبه بیست و ششم مهر 1388 توسط اصغرزارعی
نوشته شده در تاريخ سه شنبه بیست و چهارم شهریور 1388 توسط اصغرزارعی
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه سوم تیر 1388 توسط اصغرزارعی
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه سوم تیر 1388 توسط اصغرزارعی
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه سوم تیر 1388 توسط اصغرزارعی
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه سوم تیر 1388 توسط اصغرزارعی
نوشته شده در تاريخ یکشنبه سوم خرداد 1388 توسط اصغرزارعی
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه سوم اردیبهشت 1388 توسط اصغرزارعی
نوشته شده در تاريخ دوشنبه بیست و چهارم فروردین 1388 توسط اصغرزارعی
نوشته شده در تاريخ یکشنبه بیستم بهمن 1387 توسط اصغرزارعی
نوشته شده در تاريخ یکشنبه بیستم بهمن 1387 توسط اصغرزارعی
نوشته شده در تاريخ یکشنبه بیستم بهمن 1387 توسط اصغرزارعی
نوشته شده در تاريخ یکشنبه بیستم بهمن 1387 توسط اصغرزارعی
نوشته شده در تاريخ یکشنبه بیستم بهمن 1387 توسط اصغرزارعی
نوشته شده در تاريخ جمعه بیستم دی 1387 توسط اصغرزارعی
نوشته شده در تاريخ شنبه بیستم بهمن 1386 توسط اصغرزارعی
نوشته شده در تاريخ شنبه بیستم بهمن 1386 توسط اصغرزارعی
.: Weblog Themes By Pichak :.


تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک